– Bewegen in de Terwebloem

Onlangs hebben Rafaella en Timmy een leuke sportieve middag verzorgd voor de bewoners van de Terwebloem.

Ook op oudere leeftijd is het belangrijk te blijven bewegen voor zover dat gaat 😃

Share the Post:

Related Posts

Related Posts

Join Our Newsletter

Facebook