collage-Mike

Stichting Gym-Support heeft door middel van o.a. de goede doelen veilingen en andere acties €500,- ingezameld voor de Holland Barsaiyan School in Kenia. Jan en Marianne Kempe zijn hier in januari naar toe gegaan.

Facebook