S M I L E | H O U S E | B A L I

Caroline is opnieuw naar Bali geweest voor Stichting Benjamin. Deze stichting zet zich in voor kinderen in het ‘Smile House’ met een aangeboren gezichtsafwijking (zoals een hazenlip). Ook rijdt er een speciale medische bus rond zodat de kinderen regelmatig een gezondheidscheck kunnen krijgen.

#Goededoelen #smilehouse #stichtingbenjamin #hulp #bali #gymfitness #poeldijk #verburch #Westland

Facebook